Berekeningen.net

Berekenen via Berekeningen.net

Welkom op berekeningen.net, waar je alle berekeningen op een rij vindt. Van sparen en bedrijven, tot financieel en gezondheid. Alle berekeningen zijn met zorg samengesteld om je een accurate berekening te kunnen geven.

Sparen per maand

Wanneer u maandelijks een bepaald bedrag inlegt op uw spaarrekening, kunt u met deze berekening berekenen hoeveel het eindkapitaal is na een x aantal jaar sparen.

Sparen voor einddoel

Met deze berekening kunt u berekenen hoeveel u per maand, per jaar of eenmalig dient te sparen om een bepaald eindbedrag of eindkapitaal bij elkaar te sparen.

Inflatie berekenen

Met deze berekening ziet u wat de waarde van uw geld is in de toekomst gecorrigeerd aan inflatie.

Omzetbelasting / BTW berekenen

Bereken hier de te betalen BTW of omzetbelasting die uw besloten vennootschap dient af te dragen aan de belastingdienst. U kunt kiezen uit de 6% of 21% BTW categorie of zelf een percentage ingeven.

Vennootschapsbelasting berekenen

Over de winst dient de BV vennootschapsbelasting te betalen. Indien de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, dient de BV ook dividendbelasting af te dragen. Bereken hier de te betalen vennootschapsbelasting die uw vennootschap dient af te dragen aan de belastingdienst.

Zelfstandigenaftrek berekenen

Als zelfstandig ondernemer heeft u recht op zelfstandigenaftrek indien u voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar). De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw winst. Des te meer winst u maakt, des te lager de zelfstandigenaftrek zal zijn.

Dividendbelasting berekenen

Over de winst dient men dividendbelasting af te dragen aan de belastingdienst. Bereken hier het bedrag dat u verschuldigd bent.

Maximaal krediet berekenen

Met deze berekening kunt u het maximale krediet berekenen. De uitkomst toont het maximale krediet.

Maandlasten krediet berekenen

Met deze berekening kunt u de maandlasten van uw krediet berekenen. De uitkomst toont de rentelasten per maand plus het bedrag aan aflossing dat u per maand dient te betalen.

Looptijd lening berekenen

Stel u wilt een bepaald bedrag lenen. U kunt een bepaald bedrag per maand betalen om de lening af te lossen. Met onderstaande berekening kunt u berekenen hoeveel maanden u dient te betalen, om de lening volledig af te lossen.

Restschuld krediet berekenen

Wat is de restschuld van mijn lening op dit moment? U heeft al aardig wat maanden afgelost en u wilt weten wat de resterende schuld op dit moment is, deze berekening toont het u.

Maximale hypotheek berekenen

Met deze berekening kunt u de maximale hypotheek berekenen aan de hand van de NHG norm. De uitkomst toont het maximale te lenen hypotheekbedrag.

Maandlasten hypotheek berekenen

Met deze berekening kunt u de maandlasten van uw hypotheek berekenen. De uitkomst toont de bruto en netto rente lasten per maand bij een aflossingsvrije hypotheek. Tevens ziet u welk bedrag u per maand dient te sparen om de hypotheek in 30 jaar af te lossen.

Aflossing hypotheek berekenen

Met deze berekening ziet u welk bedrag u per maand dient te sparen, om de hypotheek in 30 jaar af te lossen.

Restschuld hypotheek berekenen

U bent bezig met het aflossen van uw hypotheek en heeft al aardig wat maanden afgelost. Nu wilt u weten wat de resterende hypotheekschuld op dit moment is, deze berekening toont het u.

Heffingskorting 2019 berekenen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie..

BMI body mass index berekenen

Bereken hier jouw BMI. Je kunt de BMI calculator van 18 jaar gebruiken. Een BMI van 20 tot 25 wordt als normaal beschouwd. Dit komt globaal overeen met een vetpercentage van 12-20% voor mannen en 20-30% voor vrouwen.

Wortel trekken / berekenen

Bereken de wortel van een getal, ook wel wortel trekken genoemd.

Tot de macht berekenen

Bereken een willekeurig getal tot een willekeurige macht.

Weeknummer berekenen

Bereken het weeknummer op basis van een datum.

Unix timestamp converter

Vertaal een Unix timestamp naar een datum.

Aantal woorden tellen

Bereken het aantal woorden van een tekst. Geef hieronder de tekst in en klik op berekenen. U ziet vervolgens het aantal woorden van de tekst.

Aantal tekens tellen

Bereken het aantal tekens van een tekst. Geef hieronder de tekst in en klik op berekenen. U ziet vervolgens het aantal tekens van de tekst.

UTF -8 converter

Converteer tekst met rare tekens naar web valide code: