Berekeningen.net

Inflatie berekenen

Met deze berekening ziet u wat de waarde van uw geld is in de toekomst gecorrigeerd aan inflatie.

Geldsom:

Inflatiepercentage:

Aantal jaren: